Saturday, 13 February 2010

CHECKLIST B04 - MULTIMEDIA

Hampir kesemua topik dalam bab B03 telah habis dibincangkan dalam kelas tingkatan 5. Sila pastikan anda memahami setiap bahagian, untuk itu saya menyediakan checklist di bawah dan anda harus bertanya pada diri anda dimanakah tahap anda. Jika ada bahagian yang anda masih tidak faham anda boleh bertanya kepada cikgu atau mencari maklumat daripada internet, buku atau kawan-kawan. Proses pembelajaran harus berlaku walaupun anda tiada di sekolah atau tanpa disuruh oleh cikgu.

4.0 MULTIMEDIA
4.1 Multimedia Concepts
4.1.1.1 Define multimedia.
4.1.2.1 Identify the use of multimedia in various fields.
4.1.3.1 Differentiate between the characteristics of linear and non-linear multimedia.
4.1.4.1 Compare and contrast the mediums of delivery: web-based and CD-based.
Discuss the similarities and differences between mediums of delivery.
4.1.5.1 Identify the multimedia elements: text, audio, video, graphics, animation
Match multimedia elements with the respective standard file formats.

4.2 Hardware and Software
4.2.1.1 Identify hardware that can be used to produce multimedia products:
Scanner, video camera, camera, audio devices, video capture devices
4.2.2.1 Identify editing software that can be used to produce multimedia elements:
text editor, graphics and image editor, audio editor, video and animation editor
4.2.3.1 Define the various concepts in authoring tools: time frame, icon and card concept.

No comments:

Post a Comment